Μαζική εστίαση & Special projects

Ο Όμιλος διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στη διαχείριση έργων μαζικής σίτισης μεγάλης κλίμακας. Έχει τη δυνατότητα να παραδίδει χιλιάδες μερίδες φαγητού καθημερινά, με εναλλακτικά μενού προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των καταναλωτών.

Επιπλέον, ειδικεύεται στο αεροπορικό και νοσοκομειακό catering καθώς και στη διαχείριση σημείων εστίασης σε διάφορους χώρους.

Διαχρονικά έχουμε υλοποιήσει μεγάλο αριθμό έργων μαζικής εστίασης σε τομείς όπως τα σχολικά γεύματα & η σίτιση προσφύγων, καθώς και μεγάλα έργα για λογαριασμό φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.

Ο Ομιλος διαχειρίζεται την εστίαση ασθενών και προσωπικού στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Υγεία, ενός από τους μεγαλύτερους Νοσοκομειακούς Ομίλους της Ελλάδας.

Επίσης, εξειδικεύεται στη διαχείριση σημείων εστίασης εντός αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως για παράδειγμα τα σημεία του Ολυμπιακού Σταδίου για 5 συνεχόμενα χρόνια καθώς και η λειτουργία σημείων εστίασης σε διάφορες εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Σήμερα διαχειρίζεται όλα τα σημεία εντός του γηπέδου Καραισκάκη το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα γήπεδα της χώρας.

Τέλος, ο Ομιλος αναλαμβάνει το σχεδιασμό και τη λειτουργία κυλικείων για εργοστάσια, γραφεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα.