Εταιρική Υπευθυνότητα

Στον ‘Ομιλο Goody’s-Everest αναπτυσσόμαστε υπεύθυνα και με βιώσιμο τρόπο, δημιουργώντας αξία για όλα τα ενδιαφερόμενά μας μέρη.
Οι προτεραιότητες πού βρίσκονται στο επίκεντρο της προσπάθειάς μας είναι η ανάπτυξη ενός ανθεκτικού οργανισμού με αφοσιωμένους ανθρώπους, η έμπρακτη υποστήριξη μιας συμπεριληπτικής και δίκαιης κοινωνίας και η διαρκής μέριμνα για τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Η στρατηγική μας εδράζει στη δέσμευσή μας για την ενσωμάτωση των 10 αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς, σε όλο το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου, στην κουλτούρα και τον τρόπο λειτουργίας μας, και την έμπρακτη συνεισφορά στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών.